JACHTHOORN BLAASGROEP HET AARDHUIS
     


In memoriam ons erelid De heer C.Kramer


Op 4 januari 2014 is ons erelid Dhr. C.Kramer op de leeftijd van 93 jaar overleden.

Dhr. C.Kramer behoorde nog tot de blazers, die vanaf het allereerste begin bij de
Jachthoorn Blaasgroep Het Aardhuis betrokken waren.
Al vanaf het begin nam hij bij deze, aanvankelijk kleine groep, die toen bestond
uit voornamelijk „groene mensen“, het voortouw.

Vele jaren was hij een zeer integer en gewaardeerd voorzitter van de groep,
waarbij, in die tijd, het voorzitterschap nog de funktie van zowel voorzitter als
ook die van penningmeester en secretaris inhield!

Op 1 februari 1996 legde hij zijn ambt om gezondheidsredenen neer en werd in
datzelfde jaar tot erelid benoemd. Wij wensen mevrouw Kramer en de kinderen
veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
    © 2010 C.Wolters-Verdonk